Monday, 23 May 2016

Lesson 2

Shui: water


Mian bao: bread


Cha:  tea


Niu nai: milk


Tang: sugar